Stugpriser

Här nedan kan du se en överblick av priser för våra stugor.
Murkelvägen 38 A   Murkelvägen 38 B Röros 9   Röros 10
v.17-51
sön-tors
tors-sön
sön-sön
.
2200 kr
2500 kr
3500 kr
.
2200 kr
2500 kr
3500 kr
.
1800 kr
2000 kr
2800 kr
.
1800 kr
2000 kr
2800 kr
v.52 sön-sön
v.53 sön-sön
v.1
v.2
v.3
v.4
v.5
v.6
v.7
v.8
v.9
v.10
v.11
v.12
v.13
v.14
v.15

v.16
11900 kr
12900kr
6900 kr
4500 kr
4900 kr
5500 kr
5900 kr
6900 kr
11900 kr
11900 kr
12900 kr
7900 kr
7900 kr
7900 kr
7900 kr
7900 kr
12900 kr
5900 kr
11900 kr
12900 kr
6900 kr
4500 kr
4900 kr
5500 kr
5900 kr
6900 kr
11900 kr
11900 kr
12900 kr
7900 kr
7900 kr
7900 kr
7900 kr
7900 kr

12900 kr
5900 kr
8900 kr
9900kr
5900 kr
3000 kr
3200 kr
4000 kr
4200 kr
5000 kr
9900 kr
9900 kr
9900 kr
6900 kr
6900 kr
5900 kr
5900 kr
5900 kr
9900 kr
3900 kr
8900 kr
9900 kr
5900 kr
3000 kr
3200 kr
4000 kr
4200 kr
5000 kr
9900 kr
9900 kr
9900 kr
6900 kr
6900 kr
5900 kr
5900 kr
5900 kr

9900 kr
3900 kr